Document

بعد از ثبت مشاوره تلفنی چه مدت طول می کشد تا تماس برقرار گردد؟

بعد از ثبت مشاوره تلفنی، در اسرع وقت پزشک از طریق تماس امن (تماس از طریق شماره شخصی پزشک نخواهد بود) با شما تماس خواهد گرفت. در ساعات بعد از ثبت مشاوره حتما موبایل شما که با آن در سایت ثبت نام کرده اید، باید در دسترس باشد.